Kontak Pascasarjana STFT Widya Sasana

Bu Ita (Administrasi Pascasarjana)

Jalan Terusan Rajabasa 2, Malang
Tel. 0341 552120
Fax 0341 566676

Email:

prodis3stftws@gmail.com
prodis3teologi@pasca.stftws.ac.id
prodis3teologi@stfwidyasasana.ac.id

Dr. Alphonsus Catur Raharsa (Ketua Pascasarjana)

Jalan Terusan Rajabasa 2

Malang

Telp. 0341 552120

Get in Touch